Reproductie: Kwaliteit Schept Vertrouwen

Wij maken designs voor u – van de lay-out en het artwork tot de afgewerkte repro. Die passen we dan precies aan uw wensen en de vereisten van het drukprocédé in kwestie aan. Competent design- en reprotechnisch advies ronden onze service af.

Ons grafisch atelier vervaardigt op wens hoogwaardige
dummies van de grafische producten, waarmee u
in verkooppresentaties of op beurzen uw klanten kunt
overtuigen.

Met het door ons ontwikkelde Color Management stellen
wij uw individuele kleurprofiel op, dat rekening houdt
met de te bedrukken stof, het kleursysteem als ook het
drukproces. Onze workflow leidt tot een optimaal profiel
(GMG of ICC) dat alle procesparameters bevat waarmee
we reeds rekening houden in de repro en tijdens
de volgende productiestappen.

Op die manier waarborgen we dat de digital proofs het
latere drukresultaat tot in de fijnste puntjes (toleranties)
weerspiegelen. Dat garandeert probleemloze goedkeuringen, de kortste afsteltijden en een hoge processtabiliteit.

Met onze workflow kunnen we zelfs complexe kleurenconstellaties ontwikkelen en realiseren. Bovendien bieden we u een door ons ontwikkelde remote proofing,
die maximaal comfort en uiterste flexibiliteit verenigt.
Daarmee reageren we op de steeds kortere doorlooptijden
die de markt eist. De post of koerier valt namelijk
weg: luttele minuten nadat het drukken door onze repro
op uw printer werd gestart, krijgt u het afgewerkte resultaat, met bindende kleuren, in handen.

Een ander voordeel: remote proofing kan zo worden
uitgebreid naar parallel gebruik bij uw klant, zodat u
direct met hem kunt communiceren.
Bijzonderheden
  • Warping: door de toepassing van speciale soft
ware is het voor ons mogelijk om met behulp van
rastervervorming drukmotieven in eender welke
vorm te verwerken.
• Voorbereiding van dieptrekvormen: hierbij worden
de vervormingen als gevolg van het productie
proces, door voorafgaande vervormingen van het
printmotief gecompenseerd. Voorbeelden: beker
(rondzetten), schalen met 3-4 rasteringen.